Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Općenito

Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora koje se nalazi na adresi www.halubajska-zora.hr.

Status usklađenosti

Mrežno sjedište Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

a) neusklađenosti sa Zakonom

  • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.
  • Mrežno mjesto nema mogućnost reprodukcije tekstualnog sadržaja u audio obliku.
  • Pojedine slike na stranici ne sadrže atribut.
  • Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike.
  • Navigacija u sidebaru prikazuje padajuće izbornike na prelazak miša preko elementa navigacije, a ne na klik na određeni element.

b) nerazmjerno opterećenje

Za neusklađenosti navedene pod točkom a) Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona.

c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene
medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22.rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog
parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Izjava je zadnji put preispitana 22.rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora.
Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: sredisnja.marinici@gmail.com
Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne
informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.