Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Članstvo i uvjeti korištenja

Članstvo

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji uplati članarinu. Prilikom upisa potrebno je predočiti osobni dokument. Članarina vrijedi 12 mjeseci od dana upisa. Obnova članstva obavezna je u mjesecu isteka članarine. Članovi Knjižnice koriste se knjižničnim uslugama samo uz predočenje članske iskaznice i moraju je pri svakom posjetu Knjižnici obavezno pokazati knjižničnom djelatniku. Svaki član Knjižnice dužan je pridržavati se Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe.

Uvjeti korištenja

Članovi Knjižnice mogu odjednom posuditi 3 knjige na rok od 30 dana i 1 filmski DVD na rok od 8 dana. Nije moguće posuđivati samo filmske DVD-e. Rok posudbe može se jednom produžiti, osobno, telefonski i e-mailom, za još jedan posudbeni rok.

Za DVD-e i lektiru rok posudbe se ne produžuje.

Za prekoračenje roka posudbe naplaćuje se zakasnina po danu i po knjizi/ filmskom DVD-u. Nastala zakasnina mora biti podmirena prije nove posudbe. Članovi koji ni nakon treće opomene ne vrate građu ili ne podmire svoje obveze, gube pravo članstva, a knjižnica protiv njih može pokrenuti sudski postupak. Za posuđenu građu korisnik je osobno odgovoran. Korisnik je dužan oštećenu knjižničnu građu zamijeniti novom ili platiti procijenjeni iznos. Građa referentne zbirke, zavičajne zbirke, zbirke novina i časopisa te drugih posebnih zbirki koristi se samo u prostorijama Knjižnice. Pristup internetu i korištenje računala uređeni su posebnim Pravilima.

C J E N I K

Prema fiksnom tečaju 7,53450
ČLANARINA I ZAKASNINA
GODIŠNJA ČLANARINA –  ODRASLI 7 € / 52,47kn
GODIŠNJA ČLANARINA –  DJECA (DO KRAJA OŠ) 4€ / 30,12KN
TROMJESEČNA ČLANARINA – TURISTI 2,5€ / 18,84kn
ZAKASNINA PO DANU ZA KNJIGE 0,10€ / 0,75kn
ZAKASNINA PO DANU ZA CD/DVD 0,50€ / 3,77kn
OSTALE NAKNADE
Naknada za jednokratno korištenje 1€ / 7,53 kn
Limit za zakasninu 7€ / 52,74 kn
Manipulativni troškovi međuknjižnične posudbe 2€ / 18,06 kn
Printanje s računala, A4 crno/bijelo/str. 0,20€ / 1,50 kn
Printanje s računala,A4 u boji/stranica 0,60€ / 4,52 kn
Skeniranje do formata A4/sken 0,20€ / 1,50 kn
Naknada za izgubljenu iskaznicu 1€ / 7,53 kn
Naknada za oštećenu/izgubljenu knjigu *(Ako nije moguće nabaviti isto ili novije izdanje izgubljenog/oštećenog naslova) 15€ / 112,70 kn

POSUDBA: Posuditi možete 3 knjige, 1 DVD i 1 edukativnu igračku. Rok za knjigei igračku je 30 dana, a produžiti možete tel., e-mailom, osobno za još 30 dana,osim ako nisu rezervirane, a za DVD 8 dana bez produženja.

*Članovi su dužni čuvati knjižničnu građu. U slučaju gubitka ili oštećenja knjižnične građe, članovi su dužni nabaviti isto ili novije izdanje istog naslova. Ako to nije moguće, član je dužan platiti paušalnu naknadu utvrđenu Cjenikom Knjižnice.

Ravnateljica: Branka Miočić, dipl.knjižničarka